สินค้า : กล่องเบเกอรี่พลาสติก ฐานน้ำตาล

 

1 2 3 4

E038 อเวย์กลาง

Size 8.1 x 11.4 x 4.8 cm.

(ราคา 50 pcs. / pack )

฿ 0Categories :

หยิบลงตะกร้า
เพิ่มเติม

E039 อเวย์ยาว

Size 8.1 x 22 x 6.7 cm

(ราคา 25 pcs. / pack )

฿ 0Categories :

หยิบลงตะกร้า
เพิ่มเติม

E104 กล่องเบเกอรี่ ฐานน้ำตาล

Size 5.1 x 6 x 6.2 cm.

(ราคา 50 pcs. / pack )

฿ 0Categories :

หยิบลงตะกร้า
เพิ่มเติม

E106 กล่องเบเกอรี่ ฐานน้ำตาล

Size 6 x 7.9 x 2.7 cm.

(ราคา 50 pcs. / pack )

฿ 0Categories :

หยิบลงตะกร้า
เพิ่มเติม

E109 กล่องเบเกอรี่ ฐานน้ำตาล

Size 5.6 x 7.6 x 6.4 cm.

(ราคา 50 pcs. / pack )

฿ 0Categories :

หยิบลงตะกร้า
เพิ่มเติม

E110 กล่องเบเกอรี่ ฐานน้ำตาล

Size 10.7 x 8.1 x 5 cm.

(ราคา 50 pcs. / pack )

฿ 0Categories :

หยิบลงตะกร้า
เพิ่มเติม

E114 กล่องเบเกอรี่ ฐานน้ำตาล

Size 11.3 x 4.2 cm.

(ราคา 50 pcs. / pack )

฿ 0Categories :

หยิบลงตะกร้า
เพิ่มเติม

E115 กล่องเบเกอรี่ ฐานน้ำตาล

Size 6.6 x 12 x 5 cm.

(ราคา 50 pcs. / pack )

฿ 0Categories :

หยิบลงตะกร้า
เพิ่มเติม

E120 กล่องเบเกอรี่ ฐานน้ำตาล

Size 4.1 x 18.1 x 4.1 cm.
ช่องเล็ก 4.1 x 6 x 4.2 cm.

(ราคา 50 pcs. / pack )

฿ 0Categories :

หยิบลงตะกร้า
เพิ่มเติม

E122 กล่องเบเกอรี่ ฐานน้ำตาล

Size 11.4 x 3.5 cm.

(ราคา 50 pcs. / pack )

฿ 0Categories :

หยิบลงตะกร้า
เพิ่มเติม

E36 อเวย์สั้น

Size 8.1 x 1.4 x 6.5 cm.

(ราคา 50 pcs. / pack )

฿ 0Categories :

หยิบลงตะกร้า
เพิ่มเติม

E37 อเวย์ตื้น

Size 8.1 x 11.4 x 3.6 cm.

(ราคา 50 pcs. / pack )

฿ 0Categories :

หยิบลงตะกร้า
เพิ่มเติม1 2 3 4

สินค้าทั้งหม 40 รายการSalty or Sweet
Ingredient , Equipment , Packaging