สินค้า : Paper Bags

 

1 2 3

Shopping Bag

No.0 size - No.9

สินค้ามีหลายขนาด หลายราคา

(ราคา 50 pcs. / pack )

฿ 165Categories : Paper Bags

หยิบลงตะกร้า
เพิ่มเติม

ซองกระดาษ + ถุงขนม (Flat Bag)

สินค้ามีหลายขนาด หลายแบบ และหลายไซด์

(ราคา 100 pcs. / pack )

฿ 85Categories : Paper Bags

หยิบลงตะกร้า
เพิ่มเติม

ซองขยายข้าง แบบมีหน้าต่าง

ขนาด : 110 x 210 x 60 mm.

(ราคา 100 pcs. / pack )

฿Categories : Paper Bags

หยิบลงตะกร้า
เพิ่มเติม

ซองขยายข้าง แบบมีหน้าต่าง

ขนาด : 110 x 330 x 60 mm.

(ราคา 100 pcs. / pack )

฿Categories : Paper Bags

หยิบลงตะกร้า
เพิ่มเติม

ซองขยายข้าง แบบมีหน้าต่าง

ขนาด : 110 x 440 x 60 mm.

(ราคา 100 pcs. / pack )

฿Categories : Paper Bags

หยิบลงตะกร้า
เพิ่มเติม

ซองขยายข้าง แบบมีหน้าต่าง

ขนาด : 110 x 180 x 60 mm.

(ราคา 100 pcs. / pack )

฿Categories : Paper Bags

หยิบลงตะกร้า
เพิ่มเติม

ซองขยายข้าง แบบมีหน้าต่าง

ขนาด : 140 x 350 x 70 mm.

(ราคา 100 pcs. / pack )

฿Categories : Paper Bags

หยิบลงตะกร้า
เพิ่มเติม

ซองขยายข้าง แบบมีหน้าต่าง

ขนาด : 140 x 440 x 70 mm.

(ราคา 100 pcs. / pack )

฿Categories : Paper Bags

หยิบลงตะกร้า
เพิ่มเติม

ซองขยายข้าง แบบมีหน้าต่าง

ขนาด : 140 x 180 x 60 mm.

(ราคา 100 pcs. / pack )

฿Categories : Paper Bags

หยิบลงตะกร้า
เพิ่มเติม

ซองขยายข้าง แบบมีหน้าต่าง

ขนาด : 140 x 250 x 70 mm.

(ราคา )

฿Categories : Paper Bags

หยิบลงตะกร้า
เพิ่มเติม

ซองขยายข้าง แบบมีหน้าต่าง

ขนาด : 170 x 200 x 80 mm.

(ราคา 100 pcs. / pack )

฿Categories : Paper Bags

หยิบลงตะกร้า
เพิ่มเติม

ซองขยายข้าง แบบมีหน้าต่าง

ขนาด : 170 x 300 x 80 mm.

(ราคา 100 pcs. / pack )

฿Categories : Paper Bags

หยิบลงตะกร้า
เพิ่มเติม1 2 3

สินค้าทั้งหม 34 รายการSalty or Sweet
Ingredient , Equipment , Packaging