สินค้า :

 

1 2

Almonds (diced without skin)

เมล็ดอัลมอนด์หั่นลอกเปลือก

(ราคา 1 kg. / pack)

฿ 495Categories : Nuts

หยิบลงตะกร้า
เพิ่มเติม

Almonds (diced withskin)

เมล็ดอัลมอนด์หั่นเต๋ามีเปลือก

(ราคา 1 kg. / pack)

฿ 495Categories : Nuts

หยิบลงตะกร้า
เพิ่มเติม

Almonds (sliced without skin)

เมล็ดอัลมอนด์สไลด์ลอกเปลือก

(ราคา 1 kg / pack)

฿ 495Categories : Nuts

หยิบลงตะกร้า
เพิ่มเติม

Almonds (slivered with skin)

เมล็ดอัลมอนด์แท่งมีเปลือก

(ราคา 1 kg / pack)

฿ 495Categories : Nuts

หยิบลงตะกร้า
เพิ่มเติม

Almonds (slivered without skin)

เมล็ดอัลมอนด์แท่งลอกเปลือก

(ราคา 1 kg / pack)

฿ 495Categories : Nuts

หยิบลงตะกร้า
เพิ่มเติม

Almonds (whole with skin)

เมล็ดอัลมอนด์มีเปลือก

(ราคา 1 kg / pack)

฿ 455Categories : Nuts

หยิบลงตะกร้า
เพิ่มเติม

Almonds (whole with skin)

เมล็ดถั่วอัลมอนด์เม็ดเต็มลอกเปลือก

(ราคา 1 kg. / pack)

฿ 495Categories : Nuts

หยิบลงตะกร้า
เพิ่มเติม

Almonds Powder 100%

เมล็ดอัลมอนด์บด

(ราคา 1 kg. / pack)

฿ 495Categories : Nuts

หยิบลงตะกร้า
เพิ่มเติม

Almonds Powder Superfine

เมล็ดอัลมอนด์บดละเอียด

(ราคา 1 kg. / pack)

฿ 495Categories : Nuts

หยิบลงตะกร้า
เพิ่มเติม

Almonds sliced with skin

เมล็ดอัลมอนด์สไลด์มีเปลือก

(ราคา 1 kg / pack )

฿ 495Categories : Nuts

หยิบลงตะกร้า
เพิ่มเติม

Cashew Nut ( Halves Grade B )

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ผ่าซีก

(ราคา 1 kg / pack )

฿ 300Categories : Nuts

หยิบลงตะกร้า
เพิ่มเติม

Cashew Nut ( Large Pieces )

เม็ดมะม่วงหิมพานต์แตกใหญ่

(ราคา 1 kg / pack )

฿ 290Categories : Nuts

หยิบลงตะกร้า
เพิ่มเติม1 2

สินค้าทั้งหม 22 รายการSalty or Sweet
Ingredient , Equipment , Packaging